MELLEM TRÆER
Når tiden er til det, er jeg i skoven, ved havet eller på tur, især i Mols Bjerge, hvor naturen får lov til at leve sit eget liv uden menneskers indblanding.
Jeg bliver grebet af det magiske, som dog er så naturligt, at jeg må omsætte det i mine malerier.
Jeg er ikke ”ude i naturen”, men inde i den eller på vej ind i den.
Denne forunderlige verden kan glimte af håb, men kan også forbindes med en vis uhygge ¬– et truende splintret kollaps.
Vi skal passe på den, naturen, som vi får lov til at færdes i. Jeg forsøger nænsomt og nært at male billeder med håb og drømme.

CV
1991-92 Grafisk skole, Århus
1994 -97 Århus Kunstakademi, maleri
2017 Censureret udstilling i Limfjordens kunstforening.